Een drijvende steiger heeft verschillende functies. Dit is afhankelijk van de specifieke toepassing en de omgeving. In de meeste gevallen wordt een drijvende steiger gebruikt om de toegang tot een rivier, meer, haven of zee te vergemakkelijken. Hieronder worden de drie belangrijkste functies van de steiger op het water beschreven.

Aanlegplaats voor boten

Een drijvende steiger wordt vaak gebruikt als veilige en stabiele aanlegplaats voor boten. Hierdoor kun je aanmeren, laden en lossen en kunnen opvarenden aan en van boord gaan.

Instap- en uitstapplatform

De steigers op het water worden ook gebruikt als instap- en uitstapplatform voor recreanten op en in het water. Dit helpt vissers, zwemmers, duikers en overige watersporters om eenvoudig in en uit het water te gaan, zonder dat ze door modder of ondiep water hoeven te waden.

Drijvende steigers als werkplatform

Drijvende steigers worden ook gebruikt als werkplatform voor bouw- en onderhoudswerkzaamheden in waterrijk gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden aan bruggen, dokken en havens.

Het belangrijkste kenmerk van een drijvende steiger is dat het kan meebewegen met de waterstand en golven. Hierdoor blijft het in de meeste gevallen veilig en stabiel om te betreden.